Tin tức

Đồng Nai: Thí điểm mô hình "Một tổ hòa giải có ít nhất một Luật gia"

Hết năm 2024, mục tiêu 100% tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có ít nhất một Hội viên Hội Luật gia trong tổ hòa giải.