Đồng Nai: Thí điểm mô hình "Một tổ hòa giải có ít nhất một Luật gia"

Hết năm 2024, mục tiêu 100% tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có ít nhất một Hội viên Hội Luật gia trong tổ hòa giải.

Ngày 21/4, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình "Một tổ hòa giải có ít nhất một Luật gia" tại địa phương thí điểm mô hình.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, UBND huyện Long Thành chủ trì triển khai thực hiện thí điểm mô hình trên địa bàn.

Giao Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai chủ trì, hướng dẫn việc thực hiện thủ tục kết nạp hội viên cũng như huy động đội ngũ luật gia, luật sư tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở. Kinh phí thực hiện nội dung này theo quy định từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2024 có 100% tổ hòa giải trên địa bàn huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa có ít nhất một hội viên hội Luật gia trong tổ hòa giải.

Mô hình này nhằm phát huy vai trò của đội ngũ Luật gia trong công tác hòa giải ở cơ sở và cụ thể hóa chủ trương thu hút đội ngũ Luật gia tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao số lượng Luật gia tham gia tổ hòa giải trên địa bàn. Mô hình hòa giải ở cơ sở hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải.

Được biết, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai được thành lập vào năm 1989. Hiện tại, Chủ tịch Hội là ông Phan Văn Châu, tổng số Hội viên khoảng 1385 người.